Search This Blog

Friday, November 6, 2009

Karut

Kepala blog baru di atas dan
gaya blog yang baru adalah karut.

Karut menandakan aku semakin malas.
Kepala blog yang baru tidak seberapa baru,
cuma diubah serba sedikit daripada hasil kerja yang lepas.

Karut apabila kawan-kawan mudah pergi apabila ada yang baru menemani.
Yang baru tetapi sebenarnya dahulu saja menyepi.
Memang karut tetapi tepat bahawasanya manusia senang lupa diri.
Karut semuanya.

Karut betul tatkala kesalahan tidak jelas pada yang melakukan.

Karut karut.
Benar-benar karut.

No comments:

Post a Comment

Hanya yang konstruktif dan membina.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger......